پلن های نمایندگی هاستینگ

ضمانت 30 روزه بازگشت وجه شما
 • R1Z

  • فضای نمایندگی = 2 گیگابایت

   ترافیک ماهانه = 40 گیگابایت

   DataBase MySql = نامحدود

   Email Address = نامحدود

   Addon Domain = نامحدود

   Subdomain = نامحدود

   Park Domain = 20

   Overselling = انتخابی

   Backup = روزانه، هفتگی

   تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود

   کنترل پنل نمایندگان = WHM

   کنترل پنل کاربران = cPanel
 • R2Z

  • فضای نمایندگی = 3 گیگابایت

   ترافیک ماهانه = 60 گیگابایت

   DataBase MySql = نامحدود

   Email Address = نامحدود

   Addon Domain = نامحدود

   Subdomain = نامحدود

   Park Domain = 30

   Overselling = انتخابی

   Backup = روزانه، هفتگی

   تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود

   کنترل پنل نمایندگان = WHM

   کنترل پنل کاربران = cPanel
 • R3Z

  • فضای نمایندگی = 5 گیگابایت

   ترافیک ماهانه = 100 گیگابایت

   DataBase MySql = نامحدود

   Email Address = نامحدود

   Addon Domain = نامحدود

   Subdomain = نامحدود

   Park Domain = 50

   Overselling = انتخابی

   Backup = روزانه، هفتگی

   تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود

   کنترل پنل نمایندگان = WHM

   کنترل پنل کاربران = cPanel
 • R4Z

  • فضای نمایندگی = 10 گیگابایت

   ترافیک ماهانه = 200 گیگابایت

   DataBase MySql = نامحدود

   Email Address = نامحدود

   Addon Domain = نامحدود

   Subdomain = نامحدود

   Park Domain = 100

   Overselling = انتخابی

   Backup = روزانه، هفتگی

   تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود

   کنترل پنل نمایندگان = WHM

   کنترل پنل کاربران = cPanel
 • R5Z

  • فضای نمایندگی = 20 گیگابایت

   ترافیک ماهانه = 400 گیگابایت

   DataBase MySql = نامحدود

   Email Address = نامحدود

   Addon Domain = نامحدود

   Subdomain = نامحدود

   Park Domain = 200

   Overselling = انتخابی

   Backup = روزانه، هفتگی

   تعداد اکانت قابل میزبانی = نامحدود

   کنترل پنل نمایندگان = WHM

   کنترل پنل کاربران = cPanel

Powered by WHMCompleteSolution